Skip to content

Vítejte na webových stránkách

60. OTOLOGICKÉHO DNE!

Aktuální informace z 29. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodů zhoršující se epidemiologické situace, která znesnadňuje či znemožňuje účast značné části přihlášených účastníků 60. Otologického dne, jsme nuceni akci odložit.

60. Otologický den se uskuteční v náhradním termínu a to 7. 4. 2022. O dalších krocích vás budeme informovat.

S pozdravem

Jan Bouček

Akce přesunuta na termín: 7. 4. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás jménem organizátorů pozval na jubilejní 60. ročník Otologického dne, pořádaný jako již tradičně první čtvrtek v prosinci. Organizace se pro letošní rok ujala Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole a setkání se bude konat v prostorách Kaiserštejnského paláce, jedné z nejkrásnějších barokních budov na Malostranském náměstí.
Jsem velmi rád a moc si vážím obou přijatých pozvání ke zvaným přednáškám. Daniel Stach, moderátor Hyde Parku Civilizace, ale i hlavní tvář vědeckých témat v programech České televize, se zamyslí nad významem sluchu a řeči pro naše komunikační dovednosti a zejména nad jejich významem v měnícím světě nových informačních technologií. Omezení ve spojitosti s onemocněním Covid-19 přinesla do našich životů mnoho složitostí a negativ, ale zároveň nás donutila k řadě změn a některé technologie lze v pozitivním smyslu využít i v budoucnosti.
Pozvání k druhé zvané přednášce přijal profesor Josef Syka, který retrospektivně zhodnotí význam jednotlivých klíčových poznatků vědy několika minulých desetiletí pro poznání molekulárních mechanismů patofyziologie sluchu a jejich následné uplatnění v klinické medicíně a představí nám, ze svého pohledu, největší terapeutické perspektivy současnosti.
V rámci odborného programu se zaměříme na možnosti ambulantní péče o nemocné s chorobami uší, na problematiku kochleárních implantací, na patologie laterobaze a lícního nervu a samozřejmě na přihlášená varia.
Pevně věřím, že druhá polovina letošního roku poběží již v klidnějších kolejích, okolnosti umožní setkání na 60. Otologickém dnu a že připravovaný program vás zaujme.

Těším se na setkání

Za organizátory

Jan Bouček

Klinika otorinolaryngologie a hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Permalink