Skip to content

Vítejte na webových stránkách

60. OTOLOGICKÉHO DNE!

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás jménem organizátorů pozval na jubilejní 60. ročník Otologického dne, pořádaný jako již tradičně první čtvrtek v prosinci. Organizace se pro letošní rok ujala Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole a setkání se bude konat v prostorách Kaiserštejnského paláce, jedné z nejkrásnějších barokních budov na Malostranském náměstí.
Vzhledem faktu, že epidemiologické situace nejen v České republice, ale i okolní Evropě a celosvětově nepřeje pořádání akcí s větším počtem setkávajících se osob, byl o rok přesunut národní ORL kongres. Proto budou v rámci 60. Otologického dne vyhlášeny Kutvirtova, Cena ORL časopisu a bude předáno Čestné členství v ORL společnosti.
Jsem velmi rád a moc si vážím obou přijatých pozvání ke zvaným přednáškám. Daniel Stach, moderátor Hyde Parku Civilizace, ale i hlavní tvář vědeckých témat v programech České televize, se zamyslí nad významem sluchu a řeči pro naše komunikační dovednosti a zejména nad jejich významem v měnícím světě nových informačních technologií. Omezení ve spojitosti s onemocněním Covid-19 přinesla do našich životů mnoho složitostí a negativ, ale zároveň nás donutila k řadě změn a některé technologie lze v pozitivním smyslu využít i v budoucnosti.
Pozvání k druhé zvané přednášce přijal profesor Josef Syka, který retrospektivně zhodnotí význam jednotlivých klíčových poznatků vědy několika minulých desetiletí pro poznání molekulárních mechanismů patofyziologie sluchu a jejich následné uplatnění v klinické medicíně a představí nám, ze svého pohledu, největší terapeutické perspektivy současnosti.
V rámci odborného programu se zaměříme na možnosti ambulantní péče o nemocné s chorobami uší, na problematiku kochleárních implantací, na patologie laterobaze a lícního nervu a samozřejmě na přihlášená varia.
Pevně věřím, že druhá polovina letošního roku poběží již v klidnějších kolejích, okolnosti umožní setkání na 60. Otologickém dnu a že připravovaný program vás zaujme.

Těším se na setkání

Za organizátory

Jan Bouček

Klinika otorinolaryngologie a hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Permalink