Skip to content

Informace k registraci

Možnosti účasti

  • Aktivní účast formou prezentace  – již přihlášené příspěvky k aktivní účasti zůstávají v platnosti, v případě zájmu o prezentování v rámci varií je nutné se obrátit přímo na doc. MUDr.  Jana Boučka, Ph.D., e-mailu: jan.boucek@fnmotol.cz, v rámci registračního formuláře se tedy již nelze k aktivní účasti zaregistrovat.
  • Pasivní účast

Registrace na původní termín konání 60. Otologického dne zůstávají v platnosti.

Registrace na 60. Otologicky den zde

Registrační poplatky

Včasná registrace
do 12.  3.  2022
Pozdní registrace
do 5.  4.  2022
Registrace na místě
od 7.  4. 2022
Lékař – člen ČSORLCHHK nebo SSO 700 Kč 900 Kč 900 Kč

Registrační poplatek uhraďte obratem po registraci (nejpozději do 3 dnů od registrace v případě časné registrace, v případě pozdní registrace v den registrace).

Při registraci na místě není možná platba v hotovosti,  registrační poplatek je nutné uhradit převodem na účet. 

 

Platební informace

Registrační poplatek zaplaťte na účet č. 17937051/0710
banka: ČNB

variabilní symbol: 215204 (nutné úvést)
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno (nutné úvést)

Registrační poplatek zahrnuje

  • Vstup na odborná jednání kongresu
  • Vstup na doprovodnou výstavu
  • Kongresové materiály
  • Občerstvení v době oběda a kávových přestávek

Zrušení registrace

  • Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem na info@otologickyden2020.cz.
  • Zrušení po telefonu nebude akceptováno.
  • Případné vrácení plateb proběhne po skončení kongresu.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 12. 3. 2022 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 13. 3. do 27. 3. 2022 50 % registračního poplatku
od 28. 3. 2022 100 % registračního poplatku

Ubytování

Účastnící konference si zajišťují individuálně.