Skip to content

Místo konání

Kaiserštejnský palác

Adresa:

Malostranské náměstí 23/37
110 00 Praha 1

Jak se do paláce dostanete:

Metrem
Trasa A, stanice Malostranská – přestup na tramvajové linky 12, 20 a 22, výstup na zastávce Malostranské náměstí (1 zastávka)

Trasa B, stanice Anděl – přestup na tramvajové linky 12, 20 a 22, výstup na zastávce Malostranské náměstí (5 zastávek)

Kajserštejnský palác byl do dnešní podoby byl dostavěn v roce 1714. Vznikl přestavbou dvou renesančních domů. Palác se skládá ze dvou budov spojených úzkými bočními křídly, které vytvářejí menší nádvoří.

V někdejším domě u Petzoldů žily známé osobnosti, například operní diva Ema Destinnová či badatel Joachim Barrande. Podle Emmy Destinové je i pojmenován hlavní sál paláce, který nabízí nádherný výhled na Malostranské náměstí.

V roce 1977 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce pod vedením architektů ing. Zdeňka Pokorného a ing. arch. Jaroslava Bělského. Rekonstrukce vrátila palác do původní barokní podoby. Byl obnoven hlavní velký sál, loubí v přízemí a vchod posunut na původní místo.

Po dlouhou dobu byl sídlem Československé obchodní a průmyslové komory, později Hospodářské komory České republiky. Po vyřešení restitučních sporů zde dnes sídlí mimo jiné Komerční banka. V roce 1978 byla na domě odhalena pamětní deska s bronzovou bustou zpěvačky Emy Destinové od sochaře Jana Simoty. V roce 1964 byl dům vyhlášen chráněnou památkou.