Skip to content

Výbor kongresu

Prezident kongresu

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.  (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

 

Členové organizačního výboru

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. (2. LF UK, FN v Motole, Praha)

prim. MUDr. Jan Kluh (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

as. MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)