Skip to content

Kontakt

Organizační sekretariát kongresu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

Tel.: +420 224434311

E-mail: info@otologickyden2020.cz

 

 

Technický sekretariát kongresu

GUARANT International spol. s r.o.

Českomoravská 19

190 00 Praha 9

Tel.: +420 284 001 444

Fax: +420 284 001 448

E-mail: sefrnova@guarant.cz

Web: www.guarant.cz