Skip to content

Partnerská nabídka

NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE
60. OTOLOGICKÝ DEN
7. DUBNA 2022
KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC, PRAHA

 

Úvodní slovo

Vážení obchodní partneři!
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá 7.  dubna 2022 tradiční Otologický den. Tento již 60. ročník se uskuteční v Praze, v Kaiserštejnském paláci.
Žádná podobná akce se dnes neobejde bez spolupráce s Vámi, partnery. Jménem organizátorů konference se na Vás obracím s nabídkou prezentace Vaší společnosti. Účastníky Otologického dne jsou již tradičně jednak lékaři z nemocničních pracovišť, tak i terénní otorinolaryngologové.
Využijte této jedinečné možnosti se s předními odborníky z oboru otorinolaryngologie setkat a prezentovat Vaši společnost a produkty.
Máte-li zájem zúčastnit se této akce, neváhejte kontaktovat firmu GUARANT.
Těším se na Vaši účast a věřím, že do budoucna také není poslední.

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
prezident kongresu
zástupce pro vědu a výzkum Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

 

PARTNERSKÉ BALÍČKY

HLAVNÍ PARTNER 45 000 Kč

 • Výstavní plocha 12 m²
 • 6 vystavovatelských registrací
 • 2 účastnické registrace
 • Umístění loga partnera v jednacím sále
 • Umístění loga partnera na budově Kaiserštejnského paláce, v rámci navigačního systému
 • Umístění loga partnera ve všech kongresových tiskovinách v kategorii Hlavní partner
 • Vložení 2 ks propagačních materiálů do kongresových tašek/složek
 • Priorita při výběru doplňkových možností partnerství
 • Priorita při výběru výstavní plochy

Plnění mimo Otologický den 2020
Umístění loga partnera v newsletteru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

PARTNER 30 000 Kč

 • Výstavní plocha 8 m²
 • 1 účastnická registrace
 • 4 vystavovatelské registrace
 • Umístění loga partnera v jednacím sále
 • Umístění loga partnera ve všech kongresových tiskovinách v kategorii Partner
 • Vložení 1 ks propagačních materiálů do kongresových tašek/složek
 • Partner bloků
 • Priorita při výběru doplňkových možností partnerství (po Hlavních partnerech)
 • Priorita při výběru výstavní plochy (po Hlavních partnerech)

VYSTAVOVATEL 14 000 Kč

 • Výstavní plocha 4 m²
 • 2 vystavovatelské registrace

Cena za každý další metr výstavní plochy 3 000 Kč
Cena za každou další vystavovatelskou jmenovku 500 Kč
Umístění stánků bude určeno v pořadí dle výše partnerství, poté dle času přihlášení.

 

DOPLŇKOVÉ PARTNERSKÉ POZICE

PARTNER ORLtube 45 000 Kč

 • Umístění loga partnera ve videích z kongresu, 5 hodin přednášek, 5 „výskytů“ partnera, následně uloženo na orltube.cz po dobu min. 3 let

PARTNER KONGRESOVÝCH TAŠEK 15 000 Kč

 • Umístění loga partnera na kongresových taškách/složkách
 • Při dodání vlastních tašek/složek se cena sníží o 50 %

PARTNER ŠŇŮREK KE JMENOVKÁM 5 000 Kč

 • Umístění loga partnera na každé šňůrce ke jmenovce
 • Při dodání vlastních šňůrek se cena sníží o 50 %

PARTNER TUŽEK 1 500 Kč

 • Partner dodá vlastní tužky, které budou vloženy do kongresových tašek/složek

PARTNER BLOKŮ 1 500 Kč

 • Partner dodá vlastní bloky, které budou vloženy do kongresových tašek/složek

VKLAD DO KONGRESOVÝCH TAŠEK/ SLOŽEK 4 500 Kč

 • Cena za 1 ks maximálního formátu A4

INZERCE VE FINÁLNÍM PROGRAMU 10 000 Kč

Veškeré ceny v této nabídce jsou uvedeny bez DPH.

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo máte jakékoliv dotazy k podmínkám partnerství a výstavy, neváhejte nás prosím, kontaktovat.
Rádi připravíme nabídku partnerského balíčku na míru potřebám Vaší společnosti.

 

LUCIE VAVRA
Industry Liaison Officer |Tel.: +420 284 001 444 | Mobil: +420 607 018 401
GUARANT International spol. s r.o. |E-mail: vavra@guarant.cz