Skip to content

Důležitá data

Termín konání

7. 4. 2022 

Registrace k aktivní účasti

Aktivní účast  – již přihlášené příspěvky k aktivní účasti zůstávají v platnosti, v případě zájmu o prezentování v rámci varií je nutné se obrátit přímo na doc. MUDr.  Jana Boučka, Ph.D., e-mailu: jan.boucek@fnmotol.cz 

Včasná registrace

do 12. 3. 2022

Pozdní registrace

do 5 4. 2022